Kategorie pro výprodej potravin s prošlou dobou minimální trvanlivosti. Datum minimální trvanlivosti (DMT) je na zboží uvedeno slovy "Minimální trvanlivost do: den/měsíc/rok". Takto se označují potraviny, které se rychle nekazí, jako např. konzervy, sušenky, čokoláda, nápoje, těstoviny atp. Výrobky s označením DMT je možno uvádět do oběhu (podle §11 odst. 1 písmena d) zákona č. 110/1997) i po uplynutí minimální trvanlivosti pokud jsou zdravotně nezávadné, a pokud jsou jako prošlé označeny a umístěny odděleně od ostatního zboží.

Nákupem zboží s označením "DMT" bere zákazník tuto skutečnost na vědomí a stvrzuje, že je s datem minimální trvanlivosti seznámen a souhlasí s ním. Po ukončení DMT výrobce nezaručuje chuťové a výživové kvality výrobku.

Žádná položka