🕒 Doba čtení: 12 minut 

Při výběru CBD produktů včetně CBD oleje pravděpodobně narazíte na různé obsahy kanabinoidů a pojmy jako full spectrum (celé spektrum), broad spectrum (široké spektrum) nebo CBD isolate (CBD izolát). Tyto výrazy v podstatě označují druh použitého extraktu při výrobě a tím pádem i obsah látek v produktu (kanabinoidní spektrum). V článku jsou vysvětleny důležité rozdíly a popsány výhody i nevýhody všech tří možností.

Z pohledu "matky přírody" je v principu vše, kromě extraktu s celým spektrem kanabinoidů, kompromis a pokud se jedná o využití CBD oleje k řešení zdravotního stavu, doporučuje se přejít rovnou k výrobkům s plným spektrem kanabinoidů (full spectrum).

Jsou důležité všechny kanabinoidy?

Rostlina konopí je zdrojem organických sloučenin, které jsou známé pod pojmem kanabinoidy. Dodnes je jich objeveno něco přes 140 a mezi nejvíce prozkoumané kanabinoidy patří THC a CBD. Proč jsou kanabinoidy tak důležité pro psychické i fyzické zdraví člověka? Protože reagují se složitým systémem receptorů, které jsou přítomny prakticky v celém těle (mozek, orgány, tepny, kosti, kůže, imunitní i nervový systém atd.). Tato síť receptorů se nazývá endokanabinoidní systém a řídí celou řadu biologických funkcí, jako je např. paměť, regulace nálady, zvládání stresu, vnímání bolesti, ale také imunitní reakce těla.

Různé kanabinoidy mají různé účinky a reagují s různými receptory (CB-1 a CB-2). Tím spouští biochemické procesy, které pozitivně ovlivňují reakce těla a udržují jej ve správném nastavení (rovnováze) vzhledem k vnějším podmínkám prostředí (např. regulace tělesné teploty, cukr v krvi atd.). Kromě odlišných léčivých účinků jednotlivých kanabinoidů je nutno zmínit, že pro jejich maximální účinnost je důležitá i tzv. synergie, což je vzájemná spolupráce nejen mezi kanabinoidy, ale i mezi kanabinoidy a terpeny (vonné silice). Tento jev je také označován jako "doprovodný efekt" a výzkumy naznačují, že extrakty s kompletním kanabinoidním profilem mají vyšší terapeutické účinky než izolované kanabinoidy podávané zvlášť.

Co je to synergie? Součinnost látek - doprovodný efekt

Jedním ze zásadních poznatků ve výzkumu léčebných účinků konopí je tzv. doprovodný efekt. Jedná se o vzájemné a pozitivní ovlivňování účinků jednotlivých sloučenin nebo skupin látek (kanabinoidy, terpeny a další látky). Synergie (součinnost, spolupráce) je vzájemný vztah těchto látek a vytváří výsledný léčebný profil rostliny konopí. Různé poměry a obsahy jsou zodpovědné za velmi široký terapeutický potenciál.

Za účinky konopí tedy nejsou zodpovědny pouze dvě nejznámější látky - THC a CBD, ale soubor sloučenin, které fungují pospolu. Dokonce se ukázalo, že kanabinoidy v podobě izolovaných látek jsou méně účinné než při společném užití např. v celospektrálních extraktech spolu s terpeny a dalšími látkami, jež konopí obsahuje. Terpeny jsou těkavé sloučeniny odpovědné za aromatický profil rostliny a jsou také velmi významnou terapeutickou složkou jak svými samostatnými účinky, tak v rámci doprovodného efektu (synergie) spolu s více látkami.

V roce 2015 byla provedena srovnávací studie v Lautenbergově centru pro obecnou imunologii nádorů v Jeruzalémě. Pacienti, kteří byli léčeni full spectrum CBD preparáty, uváděli vyšší úroveň úlevy ve srovnání se skupinou, které byl podán CBD izolát. Výzkum dále potvrdil, že při zvyšujících se dávkách full spectrum preparátu bylo dosaženo lepších terapeutických účinků oproti izolátu, kde byly pozorovány stejné účinky navzdory zvyšování dávek.

Pro představu si uvedeme příklad spolupůsobení (synergie) látek. V případě synergie mezi kanabinoidy můžeme zmínit známou vlastnost CBD potlačovat psychoaktivní účinky THC. Což může v praxi znamenat, že pokud pacient potřebuje vyšší dávky THC, je to právě obsažené CBD, které způsobí nižší psychoaktivitu konopí a tím pádem umožní nemocnému přijímat vyšší dávky THC - tzn. zvýší terapeutický index. Ve studii v roce 2011 bylo prokázáno, že synergie funguje i mezi kanabinoidy a terpeny - ty mohou taktéž potlačovat psychoaktivitu THC. Studie zároveň potvrzuje i to, že terpeny napomáhají k lepší biodostupnosti CBD i na úrovni kanabinoidních receptorů.

Poměry kanabinoidů v rostlině a extraktu

Není konopí jako konopí. Není extrakt jako extrakt. Napříč různými odrůdami může mít rostlinný materiál různé obsahy terpenů (vonných silic), ale také různé poměry mezi THC, CBD i dalšími kanabinoidy. Tím pádem se účinky odrůd mohou lišit a zabírat na různé zdravotní obtíže. Jiný poměr THC a CBD bude potřeba k tlumení bolesti, jiný např. zase k prevenci proti epileptickým záchvatům.

Procesem extrakce jsou z rostliny získávány kanabionidy, terpeny, flavonoidy a další látky. Extrakty z vhodných odrůd konopí setého (technického) se vyznačují vysokým podílem CBD, a naopak nízkými hodnotami omamného THC. V závislosti na použité odrůdě vznikne extrakt s určitým obsahem látek - kanabinoidním profilem. Je důležité opět zmínit, že léčebný efekt není dán pouze poměrem mezi THC a CBD, ale do konkrétního léčebného účinku vstupují kromě dalších kanabinoidů i terpeny a další látky.

Co je full spectrum CBD? Celé spektrum kanabinoidů

V případě CBD oleje se jedná o produkt s obsahem všech látek (kanabinoidy, terpeny, flavonoidy, ...), které je možno z rostliny získat v závislosti na způsobu extrakce. Jde tedy o výtažek z konopí v surové podobě a bez dalšího odstraňování kanabinoidů. 

Pojem "celé/plné spektrum" (full spectrum) je především informace o složení a obsahu kanabinoidů a takto označený výrobek musí kromě CBD obsahovat i THC (max. do 0,3 %), CBG, CBN a další látky a kanabinoidy, které obsahovalo extrahované konopí. Je možné, že se setkáte i s CBD oleji, které jsou zbaveny vosků a chlorofylu. Takto čištěný produkt patří stále do kategorie "full spectrum", protože kanabinoidní profil není ochuzen o THC. Chlorofyl a vosky se čistí z důvodu příjemnější chuti CBD oleje. Zde na e-shopu jsme full spectrum oleje rozdělili ještě podle obsahu:

  • full spectrum s THC < 0,1 %
  • full spectrum s THC < 0,2 %
  • full spectrum s THC < 0,3 %

Nízkoprocentní CBD oleje (1-3 %) ve většině případů obsahují také méně THC, protože se vyrábí převážně ředěním CBD olejů s větší koncentrací, tzn. se snížením hodnoty CBD se snižuje i hodnota THC obsažená v produktu.

Terapeutický potenciál celospektrálního CBD oleje je oproti broad spectrum a CBD izolátu vyšší. I tak malé množství THC (max. do 0,3 %) může mít významný vliv na již zmíněný doprovodný efekt (synergii) s CBD a dalšími látkami. Produkty s THC do 0,3 % jsou neomamné a bezpečné. Nevýhodou může být pravděpodobnost falešně pozitivního testu na THC v případě nedostatečného časového odstupu mezi použitím oleje a odběrem vzorku - jedná se ale o dobu v řádu 1-2 hodin a odběr slin z úst, kde mohlo zůstat stopové množství CBD oleje.

Co je broad spectrum CBD? Široké spektrum kanabinoidů (bez THC)

Broad spectrum neboli širokospektrální CBD olej se vyznačuje prakticky nulovým obsahem THC. Ostatní látky z rostliny konopí jsou zachovány jako v případě full spectrum, nicméně bez užitečného THC, které je odstraněno laboratorně. Odstraněním THC je částečně oslaben doprovodný efekt látek, které právě s THC pracují v synergii.

Mezi ostatními látkami nadále dochází k pozitivním interakcím, protože synergie funguje i na jiných úrovních. I tak se ale ukazuje, že je vhodné nezasahovat do kanabinoidního profilu a využívat spíše celé spektrum látek, které rostlina konopí nabízí. Obecně se uvádí, že v případě nespokojenosti s terapeutickými vlastnostmi broad spectrum produktu se doporučuje vyzkoušet celospektrální, který může být svým komplexním složením učinnější.

Produkty s nulovým obsahem THC jsou vhodné např. pro jedince se zvýšenou citlivostí nebo vzácnou alergií. Další výhodou CBD oleje s širokým spektrem kanabinoidů (bez THC) je jistota negativního testu bezprostředně po užití.

Co je CBD izolát? Čistý kanabidiol bez jakýchkoliv dalších látek

CBD izolát je bílý prášek (krystal) bez chuti a zápachu, mívá zpravidla okolo 99 % a neobsahuje žádné další látky. Využitím této suroviny v produktech se získá čistý účinek kanabidiolu, avšak bez pozitivního doprovodného efektu ostatních látek, jako v případě širokého spektra či ještě lépe plného spektra kanabinoidů a samozřejmě i terpenů. Z důvodu absence THC je zde také jistota negativního testu bezprostředně po užití.

CBD krystal se využívá k výrobě produktů s obsahem čistého kanabidiolu (CBD oleje, liquidy, ...) nebo také ke zvyšování obsahu CBD v broad a full spectrum výrobcích. Nabízí se otázka - k čemu využije CBD krystal běžný člověk? Můžete si vyrobit vlastní CBD olej, přimíchat ho do kosmetiky, iquidu nebo jej vapovat, popř. i dabovat.

Mějme na paměti, že i přes přírodní původ CBD krystalu se jedná o člověkem izolovanou látku, kterou oddělil z terapeuticky funkčního schématu sloučenin, jež vzájemně spolupracují a pozitivně se ovlivňují ve svých účincích. Není proto možné srovnávat nebo dokonce očekávat stejný terapeutický potenciál izolovaného CBD a celospektrálního (surového) extraktu, který obsahuje celý profil rostliny konopí (do 0,3 % THC).

Jaký kanabinoidní profil tedy vybrat?

V podstatě se nabízí odpověď, že celý kanabinoidní profil (full spectrum) je ideální volba, protože svým obsahem látek kopíruje danou rostlinu bez větších zásahů člověka. Nicméně jsme každý jiný a je potřeba k těmto individualitám přihlédnout. Rozhoduje i mnoho dalších faktorů (např. dávka, tělesná váha, životní styl, chemie těla), jak bude tělo reagovat na různé kanabinoidní profily.

Full spectrum nemusí být vhodné pro lidi, kteří trpí vzácnou alergií na THC (tu pravděpodobně nemáte). Dále pro zvláště citlivé osoby, které může i při minimálních koncetracích THC (do 0,3 %) utlumovat, což lze ale brát i jako terapeutickou výhodu. Nevýhodou může být, že v časovém rozmezí cca 2 hodin od aplikace např. CBD oleje se může zobrazit pozitivní nález na orientačním testu na drogy (pouze ze slin).

Pro někoho může být širokospektrální (broad spectrum) CBD tou nejlepší volbou i bez doprovodného efektu THC. Někomu může zase vysoká dávka CBD izolátu bez ostatních látek stačit ke zmírnění konkrétních příznaků, a někdo bude zase naopak potřebovat celospektrální CBD, aby očekávaný terapeutický účinek pocítil.