🕒 Doba čtení: 4 minuty 
Rostlina konopí obsahuje zhruba 500 organických sloučenin a něco přes 140 jich spadá do skupiny kanabinoidů. Z výzkumů i zkušeností vyplývá, že některé z nich mají významný terapeutický potenciál. Mezi kanabinoidy patří např. všem známé THC (delta-9-tetrahydrocannabinol), CBD (cannabidiol), CBG (cannabigerol), ale i méně známé CBC (cannabichromene), CBN (cannabinol), THCV (delta-9-tetrahydrocannabivarin), CBDV (cannabidivarin), CBL (cannabicyclol), CBV (cannabivarin). Kromě THC a CBD se v poslední době začíná hovořit i o kanabigerolu (CBG), který je považován za mateřský kanabinoid, z něhož přímo vzniká právě známá dvojice THC a CBD.


Nejznámější kanabionidy

  • Tetrahydrokanabinol (THC) je nejčastěji vyskytující se kanabinoid v konopí. Kromě svého psychoaktivního účinku má i mnoho léčebných vlastností jako např. schopnost tlumit bolest, uvolňovat křeče, zmírňovat nevolnost nebo podporovat chuť k jídlu. Některé studie naznačují i schopnost potlačovat a selektivně likvidovat rakovinné buňky.
  • Kanabidiol (CBD) je druhým nejzastoupenějším kanabinoidem v rostlinách konopí, nemá omamné účinky a je legální ve většině zemí světa. CBD tlumí psychoaktivní účinky THC, a zmírňuje tak rauš. Výzkumy potvrzují obrovský léčebný potenciál a široké spektrum záběru. CBD má antiepileptické, neuroprotektivní, protizánětlivé a částečně analgetické účinky. V poslední době jsou slyšet ohlasy i na fungování CBD v souvislosti s depresemi, úzkostí nebo sociální fóbií a mnohým zabírá jako přírodní antidepresiva.
Je důležité zmínit, že kanabinoidní látky mají větší účinnost, pokud jsou podávány spolu. Různé poměry mohou mít různá terapeutická využití. Tento efekt vzájemného a pozitivního ovlivňování účinků se nazývá synergie (popř. doprovodný efekt). Velký vliv na oblast léčebných účinků mají i terpeny (vonné silice) obsažené v rostlinách konopí. Spolu s kanabionidy také pozitivně reagují (fungují v synergii) a napomáhají např. k lepšímu vstřebávání CBD nebo potlačování psychoaktivního účinku THC. Tento efekt vysvětluje fakt, že celospektrální (full spectrum) produkty z konopí jsou terapeuticky účinnější než produkty vyčištěné o THC (broad spectrum) nebo produkty pouze s izolovaným CBD bez dalších kanabinoidních látek.

Rozdělení podle výskytu kanabinoidů

Kanabinoidy (i terpeny) se vytváří v trichomech, což jsou žlázy, které se v největším zastoupení vyskytují v květu konopí. Trichomy se skládají ze stopky a žlázové hlavičky. Na konopí je můžete pozorovat ve formě lepkavé pryskyřice. Kanabinoidy se nevyskytují pouze v rostlinách konopí. Přítomnost podobných látek (endokanabinoidů) byla zjíštěna i v mateřském mléce savců, člověka nevyjímaje. Těla všech vyšších obratlovců si látky podobné těm, které jsou v konopí, přirozeně vyrábí, a proto jsou naše těla pro kanabinoidy přímo stavěná. Kromě konopí vytváří (fyto)kanabinoidy i další rostliny (Třapatka nachová, Kakao, Pepřovník černý), ale množství obsažených látek je oproti konopí zanedbatelné. K rozdělení kanabinoidů můžeme tedy přistupovat i podle výskytu:

  • kanabinoidy z konopí - fytokanabinoidy (fyto = rostlinné) - THC, CBD, CBG, CBN, ...
  • kanabinoidy vytvořené tělem - endokanabinoidy (endo = vnitřní/uvnitř těla) - Anandamid, 2-AG,
  • syntetické kanabinoidy = látky vytvořené uměle v laboratoři, které nemají s konopím nic společného.

Abychom pochopili, proč mají tyto látky pozitivní vliv na naše zdraví, je potřeba si vysvětlit, jakým způsobem reagují s naším tělem.

Endokanabinoidní systém (ECS)

Systém využití kanabinoidů, ať už těch, které si vyrábí naše tělo (endokanabinoidy) nebo které vyrábí rostlina konopí (fytokanabinoidy), se nazývá kanabinoidní systém (ECS). Vyskytuje se v těle všech savců i obratlovců (ryby, plazi, ptáci) a je zodpovědný za celou řadu životně důležitých funkcí včetně motorických, rozmnožovacích nebo funkce příjmu potravy.

Endokanabinoidní systém je jednoduše řečeno síť nebo chcete-li soustava receptorů na povrchu buněk, které jsou rozmístěny po celém těle např. v centrální nervové soustavě, orgánech a tkáních. Je součástí nejen imunitního, reprodukčního a zažívacího systému, ale i tepen, kostí, hormonálních žláz, kůže aj. V rámci tohoto systému působí účinné látky, které si tělo přirozeně vyrábí (endokanabinoidy), udržují v těle rovnováhu životních funkcí a řídí interakci těla k vlivům okolního prostředí. V případě disfunkce vnitřního kanabinoidního systému je možno látky, které tělo nevyrábí v potřebném množství, nahradit látkami z konopí (fytokanabinoidy). Výzkumy prokázaly, že psychoaktivní THC zapadá do stejných receptorů jako anandamid, který zodpovídá za náladu a rozpoložení člověka. Nutno zmínit, že anandamid vyráběný tělem je mnohokrát "slabší" než THC, které vytváří konopí.

Výše zmíněné receptory na povrchu buněk si představme jako zámky, které se otevřou a spustí správný biochemický proces pouze v případě, když do něj zasunete ten správný klíč (kanabinoid). Těchto receptorů existuje mnoho, ale důkladně prozkoumány byly zatím pouze dva - CB1 a CB2. Receptor CB1 se vyskytuje převážně v mozku a míše, ale např. i v plicích, játrech, ledvinách nebo svalech. CB2 je součástí především imunitního systému, sleziny a krvetvorných buněk.

Široké spektrum terapeutického využití konopí se vysvětluje právě vlivem na endokanabinoidní systém, který je prostoupen opravdu celým tělem a je naprosto zásadní při správném fungování organismu. Objevení endokanabinoidního systému je stejně významným milníkem jako třeba objevení krevních skupin nebo nervové soustavy. Tím pádem by se dalo říci, že jsme jako lidstvo zatím neobjevili rostlinu, která by měla tak komplexní záběr na psychické i fyzické zdraví nejen člověka, ale i dalších živočichů.